Bij ontwikkelingsplannen van uw vastgoed kunnen wij u adviseren op het gebied van het vergunningentraject, leveren van tekenwerk, aan-/verkoop advies en regulier & duurzaam renovatieadvies. Denk aan de vergunningen voor verbouwingen, splitsing, samenvoegen en omzetten van bestemming. Tevens inhoudelijk advies voor (duurzame/ ecologische) verbouwing inclusief ontwerp, kostencalculatie en planning. Daarnaast kunnen wij o.a. huurpuntentelling, bouwtechnische opname, woonomgevingsrapportage en EPC-labeling als losse opdracht voor u oppakken.