Skip to main content

Op eigen initiatief acquireert Winnen & Co bestaand vastgoed voor investeerders. Dit varieert van rijksmonumenten tot leegstaande kantoorgebouwen. Hierbij maken wij ontwikkelingsberekeningen, quickscans en haalbaarheidsstudies.

Voor de objecten worden investeerders en/of beleggers uit ons netwerk benaderd waarna Winnen & Co de ontwikkeling in opdracht uitvoert. De focus ligt op woningen met een voorkeur voor functiemenging. Onze expertise ligt binnen stedelijke ontwikkelingen met complexe regelgeving. Bij alle huidige ontwikkelingen hanteren we duurzaamheidscriteria. Per ontwikkeling wordt de people, planet en profit mix beoordeeld.

Wij ontwikkelen vastgoedobjecten in Nederland, variërend van 5 tot 200 eenheden per ontwikkeling. De focus ligt op Amsterdam, maar is niet exclusief.

Wij zijn ervan overtuigd dat het toepassen van enige vorm van duurzaamheid leidt tot een sterkere waarde vastheid in de (nabije) toekomst. Voor onze unit projectontwikkeling zijn wij op zoek naar vastgoed objecten in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Wilt u exclusief of meeinvesteren in vastgoed?
Neem dan contact op met Martijn Winnen of laat u terugbellen of mailen. Telefoon 020-30 52 810.

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Vastgoedobjecten variërend van 5 tot 200 eenheden per ontwikkeling

  nl_NL