Skip to main content

Visie

Het verdienen van geld (profit) stellen we gelijk aan het afleggen van verantwoording aan de aarde (planet) en het betrekken van de gezondheid van de mensen (people). Dit driedimensionale denken vormt de basis voor de activiteiten en ontwikkelingen die Winnen & Co uitvoert.

In de wereld van het vastgoed ligt een delicate scheidslijn tussen ethiek versus winst, logica versus ongenuanceerdheid, snelheid versus regelgeving, andermans belang versus de ‘korte klap’. Met de wetenschap dat elke stap tot frictie kan leiden, trachten wij, goed gemutst, in deze wereld op een maatschappelijk verantwoorde wijze onze stappen te zetten. Ons werk vereist communicatie, transparantie en geduld.

Zaken waar ook wij steeds meer in groeien, want eeuwig leren en ontwikkelen is hier het devies!

Missie

Het vergroenen en gezonder maken van onze maatschappij, waarbij vastgoed het vertrekpunt is. Daarbij is Winnen & Co op zoek naar niches waarin een koplopersrol ingenomen kan worden.

nl_NL