Vastgoedadvies

Wilt u de exploitatie van uw vastgoed verbeteren, kom dan eens langs voor een oriënterend gesprek.
Winnen & Co geeft vastgoedadvies en begeleidt trajecten ten behoeve van het verbeteren van de waarde van vastgoed. Dit kan door een pand te splitsen, maar kan ook door te kijken naar mogelijkheden om de huurpunten te verbeteren, het energielabel te verbeteren, kosten van de ingrepen te berekenen, investeringsbeslissingen te doorgronden, allerlei soorten tekenwerk te verrichten, of duurzame investeringen te implementeren. Zie in het menu welke diensten wij kunnen verzorgen.

Duurzaamheidsbegeleiding

Winnen & Co helpt u op weg uw woning te verduurzamen (verduurzamen van bestaand vastgoed). We dragen er zorg voor dat u het juiste advies ontvangt over wat er dient te gebeuren in het pand om het zo energiezuinig mogelijk te maken. We regelen alles wat hierbij hoort, ook de uitvoering van het advies door middel van duurzame projectrealisatie.

We maken inzichtelijk wat de kosten zijn van de uitvoering van het advies en ook wat dit uiteindelijk oplevert, het rendement.

Energielabel

Winnen & Co beoordeelt het huidige energielabel en zet samen met u stappen om tot een hoger energielabel te komen door middel van verduurzamen van de woning. Dit houdt onder meer in advisering betreffende duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen, met bijbehorende bouwkundige kosten, en te nemen investeringsbeslissingen. Tevens kunnen wij de kosten relateren aan de exploitatie.

Woning waardering

Des te hoger de huurpunten zijn, des te meer huur u kunt vragen, of u kunt zelfs het pand splitsen. Voor ons is het dan ook van het grootste belang om te streven naar een zo hoog mogelijk puntenaantal. Het energielabel neemt daar een zeer belangrijke rol bij in. Wij verzorgen de energielabeling en geven tevens advies over de te nemen stappen, met bijbehorende bouwkundige kosten, en kunnen de exploitatie voor u berekenen. Een andere mogelijkheid om uw punten te verhogen is door ons een omgevingspunten berekening te laten maken. In de praktijk leidt dit vaak tot een verhoging van de waardering van  tot 5 extra punten per woning.

Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste kamer zal vanaf 1 oktober 2015 de WOZ-waarde onderdeel zijn van het WoningWaarderingsStelsel(WWS). De WOZ-waarde telt dan gemiddeld voor 25% mee in de waardering. Per 1 januari 2015 is de liberalisatiegrens verhoogd naar  € 710,68 (142 punten) en wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren wegens de stelselwijzigingen.

Tekenwerk

Winnen & Co heeft vaste tekenaars in dienst die het bouwkundige tekenwerk verzorgen voor verschillende vastgoedvergunningen als omgevingsvergunningen, monumentenvergunningen en splitsingsvergunningen. Wij verzorgen ontwerptekenwerk, werktekeningen, vergunningstekenwerk en juridische splitsingstekeningen. Ook is het mogelijk bestaand tekenwerk door ons te laten digitaliseren.

Vergunningen

Naast het verzorgen van een splitsingsvergunning kunnen wij elke andere vastgoedvergunning verzorgen.

Denkt u daarbij aan

  • omgevingsvergunning (zoals dakterras, omzetten zolder, omzetten berging, vervangen kozijnen, een tuinhuis)
  • samenvoegvergunning
  • opbreek- en objectvergunning
  • horeca vergunningen
  • melding in het kader van het BUS (Besluit Uniforme Saneringen) etc.

Fiduciaire opdrachtverlening

Ten behoeve van het verbeteren van het rendement van een belegging of een ontwikkeling, waarbij Winnen & Co mede een risico neemt in het project, hebben we de service ‘fiduciaire opdrachtverlening’ opgezet. Deze service is voor partijen die graag zo weinig als mogelijk betrokken zijn bij het verbeteren van het rendement. Tijd gebrek of buiten Belasting Box 1 willen blijven kan daarvoor een motivatie zijn.

In dit geval ontwikkelt Winnen & Co het vastgoed en stemt op geregelde tijden met de opdrachtgever de voortgang af. Alle keuzes die leiden tot uitgaven worden pas gemaakt na consultatie met de opdrachtgever.

Transformatie kantoorpanden

Herbestemming van leegstaande kantoorpanden is een activiteit waarmee Winnen & Co zich in Amsterdam en de rest van Nederland bezig houdt.

Wilt u weten wat er mogelijk is met uw object? Hiertoe kan een quickscan of haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden.

Winnen & Co is voorstander van risicobeheersing en creëren van dynamiek in een gebouw of gebied en we streven dan ook naar de invulling met meerdere bestemmingen en/of meerdere doelgroepen. Functiemenging zorgt ook dat uw object crisisbestendiger is.

Wilt u meer weten? Bel met Winnen & Co voor meer informatie op 020 30 52 810. Wij zijn gevestigd in Amsterdam.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message